Skip to main content
ABOUT  |  CONTACT  |  HELP

Prizma Mikro receives $1.3 million from BOR Bank

COMMUNITY CONTRIBUTION

Author Organization: 

BOR Bank d.d., with its seat in Sarajevo, approved initial loan exposure to Microcredit Foundation Prizma in the amount of BAM 1,9 million (US$1.3 million). This loan arrangement represents beginning of the cooperation between these two institutions.

BOR Bank was established in 1995 under name Bank for Reconstruction and Development BiH. BOR Bank is traditional local bank with focus on financing national economy and numerous projects, primarily those with developmental goals, under very favourable terms. Mission of BOR Bank is to be transparent and proactive local bank, which provides high quality banking services with attractive pricing, and which aim to ensure high level of satisfaction of its clients, employees and shareholders through efficient and high quality performance, while contributing to development of the local community. Additional information are available on www.borbanka.ba.

Microcredit Foundation Prizma is the leading micro credit organization in Bosnia and Herzegovina and in the region. Prizma has got 50 registered branch offices in which more than 250 young and highly skilled employees provide services for more than 70.000 active clients in 100 municipalities across entire territory of the country. Prizma has, so far, disbursed 330.000 loans in total amount above 530 million KM. Additional information are available on www.prizma.ba.

The above mentioned funds will be used for further extension of operations in order to strengthen Prizma's sovereign leadership position on a dynamic micro finance market in Bosnia and Herzegovina.


BOR banka d.d. sa sjedištem u Sarajevu, odobrila je inicijalno kreditno zaduženje Mikrokreditnoj fondaciji Prizma u iznosu od 1,9 miliona KM. Ovaj kredit označava početak saradnje između ove dvije institucije.

BOR banka je osnovana 1995. godine kada je djelovala pod imenom Banka za obnovu i razvoj BiH. BOR banka je tradicionalna domaća banka koja svoje poslovanje usmjerava ka finansiranju domaće privrede i brojnih projekata, i to primarno onih koji su razvojnog karaktera, po jako povoljnim uslovima. Misija BOR banke je biti transparentna i proaktivna domaća banka, koja pruža vrhunske bankarske usluge po atraktivnim cijenama, te svojim efikasnim i kvalitetnim radom želi postići visok stepen zadovoljstva za svoje klijente, zaposlenike, dioničare, te doprinijeti razvoju lokalne zajednice u kojoj djeluje. Dodatne informacije možete naći na www.borbanka.ba.

Mikrokreditna fondacija Prizma je vodeća mikrokreditna organizacija u Bosni i Hercegovini i široj regiji. Prizma ima 50 registrovanih filijala, iz kojih više od 250 mladih i visoko obučenih kadrova opslužuje preko 70.000 aktivnih klijenata u 100 opština na prostoru cjelokupne države. U svome dosadašnjem radu Prizma je podijelila 330.000 kredita u ukupnom iznosu od preko 530 miliona KM. Dodatne informacije možete naći na www.prizma.ba.

Gore navedena sredstva će biti iskorištena za daljnje širenje operativnih aktivnosti u cilju jačanja Prizmine suverene liderske pozicije na dinamičnom tržištu mikrofinansija u Bosni i Hercegovini.

0
Your rating: None
Comments (0)